close
دانلود آهنگ جدید
دانشگاه پیام نور استان مرکزی حائز رتبه برتر شد
کانال تلگرام هایپرتمپ

دانشگاه پیام نور استان مرکزی حائز رتبه برتر شد

در راستای تحقق مفاد مصوبه ۵۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه‌های ستاد مرکزی‌ صیانت از حقوق شهروندان، عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی استان و‌ ادارات شهرستانی در دو حوزه صیانت از حقوق شهروندان و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مورد ارزیابی قرار گرفته و دانشگاه پیام نور استان مرکزی در حوزه عفاف و حجاب در میان 64 دستگاه اجرایی ارزیابی شده توسط استانداری مرکزی حائز رتبه برتر شده است.

دکتر ملکی راد رییس دانشگاه پیام نور استان مرکزی به محور های این ارزیابی اشاره کرد و گفت: تعیین اهداف راهبردی، پایش و بررسی وضع موجود‌، آموزش و توانمندسازی‌ ارائه خدمات مشاوره‌ای، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی، توسعه خدمات الکترونیک، انجام پژوهش‌ها و تحقیقات راهبردی، عملیاتی، حمایت از آثار و تولیدات علمی، فرهنگی و هنری، تشویق و ترغیب فعالین در این دو حوزه، روان‌سازی قوانین و مقررات‌، فضا‌سازی و تبلیغات محیطی، نظارت و ارزیابی از محور های این ارزیابی بود که دانشگاه پیام نور استان توانست با کمک همکاران عملکرد خوبی را نشان دهد و در حوزه ترویج فرهنگ عفاف‌ و‌ حجاب حائز رتبه برتر شد.